En smarttelefon som varer i 10 år

Smarttelefon som varer i ti år?

Nov 24, 2021

  • Over 200 millioner smarttelefoner blir solgt årlig i Europa, det tilsvarer nesten en hvert 7 sekund!
  • 77% av de som bor i Europa ville foretrukket å reparere tingene sine fremfor å kjøpe nytt.  Bare 11% oppgir at de faktisk reparerer telefonene sine når de går i stykker. Dette er fordi det ofte er umulig eller veldig dyrt å reparere.
  • En kampanje om en smarttelefon som lever i 10 år kan bidra til en endring Med mål om at vi beholder telefonene våre lengre.
  • Får man en telefon til å leve bare et år lenger kan man redde 2.1 tonn med CO2 utslipp. Går man lenger og utvider levetiden fra 3 til 10 år vil vi spare 6.2 millioner tonn hvert år innen 2030. Dette tilsvarer en reduksjon på 42% i det totale avtrykket.

 

Right to repair” Europa lanserer kampanjen for å belyse de miljømessige, sosiale og økonomiske behovene for å få smarttelefoner til å leve mye lenger enn det de gjør i dag.

 

Den 23. september ble reperasjonssystemet til android markert. Det var dagen før den nye iphone 13 ble lansert.
Begge selskaper lager produkter med kort levetid, hvor android sine telefoner ofte kommer med en Software som  kun holder i tre år.  Iphone produserer også produkter som ikke er mulig å reparere med mindre man er en autorisert reparatør.

 

“Vi tror at å kreve at alle i Europa skal få muligheten til å bruke telefonene sine i minst 10 år ikke bare er nøkkelen til å nå klimamålene, men også til å skape nye arbeidsplasser og bygge bærekraftige samfunn.” sier representant for Right to Repair Europe Chloé Mikolajczak.

 

Hva kreves for at en telefon skal vare i 10 år?

 

Reparerbart design: En smarttelefon som er designet for å kunne åpnes, skrus fra hverandre og repareres. Aller helst med en enkel skrutrekker slik at hvem som helst kan gjøre det! Ingen lim eller andre hinder på veien, selv ikke på batteriet.

 

Software som varer i 10 år: Softwaren som produkter ofte kommer med slutter å fungere optimalt etter bare et par år. Dette påvirker både ytelse og sikkerhet. Vi ønsker å en software som ikke kommer i veien for reparasjon, og som fungerer langt forbi tiden den gjør nå.

 

Reservedeler som er tilgjengelige i 10 år: Originale reservedeler er ofte umulige å få tak i, eller altfor dyre. Reservedeler til en telefon burde være mulig å oppdrive på under 24 timer. Det burde også være tilgjengelig for alle.

I Mars 2020, lovte den Europeiske kommisjonen en plan om “ retten til reparasjon”. Den skal gjøre det mulig å få bærekraftige produkter, tjenester og forretningsmodeller til å bli normen.

Men initiativene som er implementert i år for husholdningsprodukter er langt fra nok. Ikke bare krever de formell utdannelse for å reparere gjenstander, de understreker heller ikke sentrale problemer rundt kostnaden av reparasjon og software oppdateringer.

Ved å besøke https://10yearphone.com/ kan du lære mer, se “lanseringsvideoen” vår og signere oppropet. 

 

 

Om retten til reparasjon :  

 

Retten til reparasjon er et samarbeid mellom mer enn 80 organisasjoner fra 18 Europeiske land som jobber for produkter med lenger levetid og med mulighet for reparasjon.

 

Om det sirkulær-elektriske initiativet:

 

Initiativet er et EU initiativ som jobber for å promotere produkter som har lenger levetid, implementerer retten til reparasjon (inkludert retten til å oppdatere gammel software) som er forventet i Q4 2021.

 

For mer informasjon ta kontakt med:

 

Chloé Mikolajczak

+32/486.31.18.14

chloe@therestartproject.org

Ps! På våre Fiksefester kan du få reparert telefonen din helt gratis, så lever den kanskje litt lenger?