Retten til reparasjon er styrket i 2020

Jan 14, 2021

Et lyspunkt i et krevende år: Right to Repair-bevegelsen(R2R) fikk mange gjennomslag i fjor.

 

Mot slutten av 2019 presenterte EU-kommisjonen nye retningslinjer for Green New Deal. Da startet R2R-bevegelsen sin #LongLiveMyPhone-kampanje for fremme de mange ulike utfordringene som gjør hindrer folk i å reparere og bruke smarttelefonene sine lenger. I tillegg kom bevegelsen med krav til beslutningstakere for å fikse disse problemene. Det ble også fremmet at produsenter som Samsung, Apple og Huawei bør designe smarttelefoner som lett kan repareres og demonteres.

 

EU vil gjøre det lettere å reparere

Siden kampanjen ble lansert i 2019, har R2R-bevegelsen vokst fra noen få medlemmer til 40 organisasjoner i 15 europeiske land. Restarters Norway er også aktiv i bevegelsen.

I mars kunne R2R-bevegelsen endelig smile: EU-kommisjonen lovet en ny rett til reparasjon i sin nye handlingsplan for sirkulær økonomi, og fokuserte på smarttelefoner og annen elektronikk. Bærekraftige produkter skal bli normen, ikke unntaket.

Siden den gang har medlemmer av R2R-bevegelsen hatt kontakt med representanter i EU for at politikken ikke mister sin styrke på grunn av industrien eller på grunn av pandemi.

Etter mange ukers opposisjon har medlemmene av Europaparlamentet endelig stemt for en rapport om bærekraftige produkter som inkluderte obligatorisk merking av produkter om reparasjonsevne.

Gode nyheter kommer ikke bare fra Brussel. Over hele Europa ser vi at tiltak som fremmer reparasjon er økende. Sverige har redusert moms på profesjonelle reparasjoner av elektronikk i hjemmet. Innbyggerne i den østerrikske byen Gratz kan søke om små tilskudd som dekker halvparten av kostnadene ved reparasjoner.

1. januar i år lanserte Frankrike en skala for repararerbarhet for utvalgte produkter. I Norge leveres som kjent nesten all elektronikk med 5 års garanti.

 

Reparasjon har aldri vært så viktig

Pandemien har begrenset vår mobilitet og gjort oss mer avhengige av teknologi og elektronikk for å jobbe og være i kontakt med venner og familie. Reparasjon er derfor viktigere enn noensinne! Covid-19 har gitt oss mulighet til å endre hvordan vi lever og forbruker. Skal bærekraft tas på alvor, må vi sørge for at reparasjons- og gjenbruks sektoren ikke blir glemt. De gir begge gode muligheter for arbeidsplasser som vil være sårt tiltrengt de neste månedene – men også lenger frem i tid.

Det største tilbakeslaget i 2020 var rettssaken mot den norske reparatøren Henrik Huseby. Han ble saksøkt av Apple for ulovlig import av reservedeler, og tapte i høyesterett i juni. Saken viser nødvendigheten av lovendringer for å sikre retten til reparasjon.

Det er forventet fortsatt sterk motstand fra bransjen i år når EU ruller ut sine tiltak for en mer sirkulær økonomi. Vi i R2R-bevegelsen vil fortsette å kreve rimeligere reservedeler og programvare. Nå starter forhåpentligvis omstillingen til en sirkulær fremtid med bærekraftig elektronikk.