Reklamasjon, garanti og angrerett: Hvordan gjør jeg det?

Mar 30, 2021

Å kjenne sine forbrukerrettigheter er bra, både for lommeboken og miljøet!

 

Er du usikker på hvilken rettigheter du har hvis noe blir ødelagt? Les denne guiden!

 

Garanti, angrerett og reklamasjon: Hva er forskjellen?

Ved feil eller mangler på et produkt har du lovfestet rett til å klage til selger. Du kan klage innen 2 eller 5 år, avhengig av hvor lenge det du har kjøpt er ment til å vare. Du kan klage på mobilen din i 5 år hvis det oppstår en feil som er ikke din skyld. I likhet med mobiler har det aller meste av elektronikk 5 års reklamasjonsrett. Du har da rett til å få produktet reparert, et nytt produkt eller pengene tilbake.Dette gjelder elektronikk kjøpt i Norge eller EU. Hvis du kjøper noe fra en internasjonal nettbutikk, gjelder andre regler.

En garanti er en avtale mellom deg og produsenten. Det skal gi deg bedre rettigheter enn de du har etter de lovfestede reklamasjonsreglene. Det er ikke noe du har krav på etter loven, men noe som produsenter ofte tilbyr. Regelen er at garantien skal gi deg bedre rettigheter utover reklamasjonsretten.Hvis ikke, er det en ulovlig garanti.

Angrerett er en rett som gjelder når man kjøper ting på nett. Den gir deg lov til å angre innen 14 dager og få pengene tilbake, uten å oppgi grunn.

 

Bruk reparasjonsretten!

Selv om det kan være fristende å få et nytt produkt når du reklamerer, husk at du også kan få det reparert! Ved å bruke forbrukermakten din, viser du til selger at reparasjon er bedre enn bruk og kast. I mange tilfeller kan du låne et tilsvarende produkt mens du venter på at noe skal bli reparert.

 

Vi må bli bedre på å klage

 

En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at vi må få mer kunnskap og bli bedre til å bruke reklamasjonsretten.

  • Kun én av ti unge vet at de har fem års reklamasjonsfrist på mobilen.
  • Kun hver tredje kvinne og annenhver mann vet at en garanti må gi bedre rettigheter enn reklamasjon.
  • Menn svarer i større grad rett på spørsmålene om hva man kan klage på.

 

Krev din rett, steg for steg

Forbrukerrådet anbefaler disse stegene når du skal klage på et produkt:

Steg 1: Klage til selger

Sjekk om du har rett til å klage

Du kan klage til selgeren hvis årsaken til feilen fulgte med kjøpet, hvis det er en fabrikasjonsfeil, eller hvis du har ikke fått det du har betalt for. Du kan ikke klage til selgeren hvis du kjente til feilen, hvis det er noe du har gjort med produktet, eller hvis det har vært et uhell. I disse tilfellene kan du sjekke forsikringen din.

Send en skriftlig klage

Send en skriftlig klage med kvittering eller garantibevis innenfor reklamasjonstiden. Sett en svarfrist. Bruk malen til Forbrukerrådet. Du kan velge om du vil sende klagen til selger eller produsent/importør.

Må du betale? Selgeren må kanskje gjøre undersøkelser for å svare på klagen din. Hvis det viser seg at du selv har ansvaret for feilen, kan selger ta betalt for det, men kun hvis dere avtalte det på forhånd. Har selgeren ansvaret, skal du uansett ikke betale.

Kjøp i EU eller andre land

Når du har kjøpt av en næringsdrivende i EU-landene eller Island og du vil klage kan du få hjelp av nettverket “Forbruker Europa”. For andre land, undersøk hvilke regler som gjelder.

Låneprodukter ved reparasjon

Hvis du klager og selgeren skal reparere produktet ditt, kan du låne en erstatning mens de reparerer. Dette gjelder mobiler og andre produkter som som er vanskelige å unnvære. Dersom du ikke får låne det du har krav på, kan du ha krav på å heve kjøpet. Det vil si å levere inn det du har kjøpt og få pengene dine tilbake.

 

2. Klage saken inn for Forbrukertilsynet

Du eller næringsdrivende kan ta saken inn for mekling med Forbrukertilsynet. Det tar ca. 16-22 uker fra innsending av klage til meklingen starter. Det er gratis å behandle klagen. Hvis du ønsker juridisk hjelp av en advokat, må du dekke kostnadene selv.

 

3. Klage til Forbrukerklageutvalget:

Hvis klagen til Forbrukertilsynet ikke fører frem, kan de sende saken til Forbrukerklageutvalget og hjelpe deg med å fylle ut skjemaet. Et vedtak i FKU er bindende, og et rettskraftig krav kan drives inn av namsmyndighetene. Det betyr at du har større muligheter til for eksempel å få pengene noen skylder deg.