Politikere må legge til rette for et grønnere forbruk

May 25, 2020

Restarters Norway har levert innspill til politisk program for alle partier.

I disse dager jobber samtlige partier med å lage nytt program før valget i 2021. Vi har sendt inn våre forslag til hva vi mener bør inn som politikk for neste stortingsperiode.

Innen 2030 skal Norge redusere utslipp av klimagasser med minst 40 prosent. I 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn. Norge har også ambisjon om å bli et foregangsland på sirkulærøkonomi. For å nå disse målene, må politikere tilrettelegge for at vi blir grønne forbrukere, sier daglig leder Kaja Juul Skarbø.

Forslagene er delt inn i fire deler, og basert på forskning og eksisterende politikk. Her er en kort oppsummering. Les hele innspillet her.

1. Omstilling til sirkulærøkonomi

Innføre et forbruksbasert klima- og miljøregnskap, sette tydelige miljøkrav og støtte sirkulære bedrifter. Implementere EUs plan for sirkulærøkonomi.

2. Økodesign og retten til reparasjon

Lovfeste retten til reparasjon og implementere EUs økodesigndirektiv når det er mulig. Kutte moms på reparasjon og reservedeler.

3. Avfallshåndtering

Lage en strategi for en satsing på forskning av urban gruvedrift og resirkulering av sjeldne jordmetaller.

4. Bærekraft i offentlige anskaffelser

Jobbe for en plan for redusert innkjøp av nye produkter, lengre levetid og reparasjon i offentlige anskaffelser. Innkjøpere må få økt kompetanse om miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi.