Hvorfor er det viktig?

Nordmenn kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden. Elektronikk er også den raskest voksende avfallsstrømmen på verdensbasis. Det skaper sår i naturen og gir høye klimagassutslipp. Å kjøpe nytt er ofte det enkleste og billigste alternativet når noe blir ødelagt.

Dette fører til et press på jordens ressurser og på verdens avfallsdynger som ikke er bærekraftig. Det fører også til store klimagassutslipp, og dårlige arbeidsforhold i gruver og fabrikker. Og på toppen av det hele begynner vi å gå tom for flere kritiske metaller.