Internasjonalt

 

Et internasjonalt problem krever globale løsninger

Nordmenn kjøper og kaster mest elektronikk i hele verden. Elektronikk er også den raskest voksende avfallsstrømmen internasjonalt. Dette må vi gjøre noe med.

Dette fører til et press på jordens ressurser og på verdens avfallsdynger som ikke er bærekraftig. Det fører også til store klimagassutslipp, og dårlige arbeidsforhold i gruver og fabrikker, internasjonalt. Og på toppen av det hele begynner vi å gå tom for flere kritiske metaller. 

Det er rett og slett et globalt problem, som krever globale løsninger. Derfor jobber vi tett med andre grupper av Restarters-bevegelsen, og spesielt inn mot EU. 

Vi har et tett samarbeid med Right 2 Repair og European Environmental Bureau. Sammen jobber vi for at:

  1. Produkter som selges i EU skal vare lenge, være mulige å reparere og ha tilgjengelige reservedeler.
  2. Større grad av sirkulærøkonomi, for mer reparasjon, gjenbruk og mindre avfall.
  3. Økt etterspørsel av bedre og mer bærekraftige produkter for et lavere, globalt forbruk av elektronikk.

I mars 2020 lanserte EU sin handlingsplan for sirkulærøkonomi som en del av Green New Deal. Les mer om vårt internasjonale arbeid her.