Vil du sitte i styret til Restarters Norway?

Bli med å skape en kultur for reparasjon! Vi ser nå etter styremedlemmer som ønsker å bidra til en sirkulær økonomi i praksis.

På våre Fiksefester hjelper våre frivillige fiksere folk med å reparere elektronikk. I tillegg jobber vi opp mot myndigheter og næringsliv for et bedre system med produkter som varer lenger og er mulige å reparere. Vi er en del av et internasjonalt nettverk som har vokst ut av Londonbaserte The Restart Project.

Restarters Norway er en ung organisasjon i vekst og har tre ansatte i 2,1 årsverk. De jobber svært selvstendig, også med den praktiske styringen av økonomi og strategisk utvikling. Takket være støtte fra Sparebankstiftelsen DNB jobber vi med å utvikle organisasjonen for å kunne ha Fiksefester flere steder i landet, for å finne en økonomisk modell og for å inspirere til fiksing på digitale flater.

Vi ser etter personer med erfaring med organisasjonsutvikling eller sosialt entreprenørskap som har lyst til å være med på å utvikle organisasjonen. Det er ønskelig med cirka 10 styremøter årlig i tillegg til årsmøtet. Alle møter holdes for tiden digitalt.

Styret har ansvar for å: 

  1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2. Administrere og føre nødvendig kontroll med Restarters Norway sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
  3. Representere Restarters Norway utad.

 

Styremedlemmer

Styremedlemmene skal bidra til utviklingen av organisasjonen og bistå inn i avviklingen av de frivilliges aktiviteter. Det er ikke et krav at styremedlemmer er bosatt i Oslo.

Vi gleder oss til å høre fra deg! Kontakt oss her.

Styret vårt i dag

 

Vår nåværende styreleder Charles-Edmond “Ched” Francois er utdannet arkitekt fra Paris og Trondheim. Med ny jobb går ferden til sistnevnte by, som er årsaken til at han må si fra seg vervet som styreleder. Ched har alltid vært nysgjerrig på fiksing av elektronikk, som det finnes mye av å ta vare på i hans store familie. Han har vært fikser i Restarters siden oppstarten i 2016. I 2019 kom han inn i styret for å bidra særlig til arbeidet med “Right to repair” og for å bidra til en sunn og bærekraftig utvikling for organisasjonen.

 

Vibeke Guttormsgaard har jobbet med teknologi, læring og skole siden 2002, spesielt knyttet til å ruste barn og unge til den digitale verden gjennom praktisk forståelse av teknologi og programmering. Hun er engasjert i skaperbevegelsen, og er opptatt av at alle, og spesielt barn og unge, skal lære og forstå teknologi, lære praktisk håndverk som lodding og fiksing for å kunne reparere egen elektronikk. Hun jobber i Utdanningsdirektoratet, har tidligere jobbet ved Senter for IKT i utdanningen og Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (UiO).

 

Øyvind Storesund Hetland er styremedlem, og har i likhet med Ched vært med som frivillig fikser siden 2017. Han har bakgrunn fra sivilingeniørstudiet i fysikk på NTNU, og har også en doktorgrad derfra innen elektromagnetisme. Som en del av doktorgraden underviste han tredjeårsstudenter i elektronikk. Til hverdags jobber Øyvind som konsulent innen Data Science i Oslo, på prosjekter relatert til maskinlæring og kunstig intelligens. På fritiden er det friluftsliv og elektronikkprosjekter som står på agendaen, i tillegg til et sterkt engasjement for gjenvinning og “the right to repair”.

Steinar Matsen er styremedlem og fikser både hos Restarters Norway og på jobb. Til daglig reparerer han utstyr for personer med funksjonsnedsettelser og sørger for ryddige skiløyper i marka. Han har fagbrev som automatikkmekaniker og stiller ofte som sikkerhetsansvarlig på Fiksefest. Steinar har vært med som ivrig fikser i Oslo siden 2017, og styremedlem siden 2020. Han er opptatt av at vi må ta bedre vare på tingene våre, og hjelper gjerne folk med det!

 

Er du vår nye styreleder eller nye styremedlem? Kontakt oss her.