Frivillig skrur på elektronikk

Hva er status for Right to Repair i 2022?

Aug 18, 2022

Flere nye lovverk er under utarbeidelse i EU, og vil også implementeres her hjemme. Kanskje det er derfor Norge sakker akterut med konkrete tiltak for en mer sirkulær økonomi?

 

Ikke vet vi, men her er en oversikt over hva som kommer fra Brüssel om ikke så lenge. Alt er en del av gigant-prosjektet til EUs Green New Deal som skal bidra til en omstilling til sirkulærøkonomi.

 

Bærekraftig forbruk og mer reparasjon

Direktivet “Sustainable consumption of goods – promoting repair and reuse” ventes å være ferdig innen utgangen av året. Som tittelen tilsier, er formålet å redusere forbruket og øke graden av reparasjon og ombruk i samfunnet. Dette er selvsagt noe vi støtter, og vi er spente på resultatet. Sammen med R2R Europe, hvor vi er medlem, har vi levert innspill til EU-kommisjonen. Tiden vil vise om vi blir hørt!

Større forbrukermakt i det grønne skiftet

“Consumer policy – strengthening the role of consumers in the green transition” skal hindre grønnvasking og gi forbrukere større makt ved kjøp og bruk av ulike produkter. Selv om vi i Norge har 5 års reklamasjonrett, betyr det ikke at dette er godt for miljøet. I dag har de fleste butikker en praksis hvor de rett og slett gir deg et nytt produkt i stedet for å reparere. Dette vil vi gjøre noe med!

Revidert økodesigndirektiv

EU har allerede lansert et økodesigndirektiv for enkelte produktgrupper, og det er nå dags for å utvide dette til flere produkter. Økodesign handler om at ting skal være designet for å leve lengst mulig, ved at det lett kan repareres og gjenbrukes. Fra mars 2021 har regelverket vært gjeldende blant annet for hvitevarer og skjermer, og nå skal dette regelverket utvides slik at det gjelder for blant annet mobiler og småelektronikk. Det er imidlertid usikkert om det vil være likt regelverk som for dagens produkter. Sammen med R2R Europe jobber vi for at det skal bli så nyttige reguleringer som mulig.

Hva mener vi?

Vi vil fortsette å jobbe for at disse tre hovedregelverkene fører til mer reparasjon – og at de implementeres i Norge så snart som mulig. Våre innspill har i hovedsak basert seg på krav om:

 

  • Produkter av bedre kvalitet og varighet gjennom bedre design og systemer for reparasjon. Mer reparerbare produkter gjennom økodesign, inkludert bedre tilgang på reservedeler.
  • Gi forbrukere bedre rettigheter i kjøpsøyeblikket, for eksempel ved reparasjonsskala, inkludert korrekt og transparent informasjon om forventet levetid og reparasjonsmuligheter.
  • Reparasjon skal være førstevalget ved en reklamasjon/klage, heller enn å erstatte produktet.
  • Software må følge hardware, slik at fullt funksjonelle produkter fortsatt kan brukes uten å måtte kasseres på grunn av programvareoppdateringer.
  • Rimelige reparasjoner gjennom politiske virkemidler, og dyrere produkter/produksjonskostnader.
  • Bedre tilgjengelighet på reparatører, manualer og ikke minst: Alle skal ha lov til å reparere et produkt uten å bli saksøkt.