Høydepunkter i 2020

Dec 16, 2020

Året har vært krevende, men også spennende. Takket være vår støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har vi kunnet fortsette å jobbe for en kultur for reparasjon, og at det skal være lettere og billigere å reparere. Her er en liste med høydepunkter fra de siste tolv månedene!

Utviklet nytt konsept for reparasjon

Som så mange andre har vi begynt å tenke digitalt for å nå ut til flest mulig, uansett hvor de bor. I juni begynte vi å jobbe med et spennende konsept for å gjøre det så lett som mulig for deg å reparere. Vi gleder oss til å teste prosjektet til neste år!

Jobbet med 44 ulike aktører

Siden vi ikke har kunnet ha så mange fysiske arrangementer, har vi brukt en del tid på å planlegge. Vi er også heldige – det er mange som tar kontakt med oss. Men vi tar også selv initiativ til ulike former for samarbeid. Det har ført til en rekke møter – og signerte avtaler – med organisasjoner og bedrifter som vil være med å skape en kultur for reparasjon! Vi har også deltatt på flere arrangementer, blant annet om Digital Circular Economy på Oslo Innovation Week.

Levert 15 politiske innspill

Det er mye som skjer i politikken fremover. Regjeringen skal blant annet legge frem en strategi for sirkulær økonomi, og en handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Dette er også høyst nødvendig. Vi trenger en systemendring for å få til omstillingen til en sirkulær økonomi! I tillegg kommer det nye partiprogrammer til stortingsvalget neste år. Les våre politiske innspill her.

Hatt fem smittefrie Fiksefester

En del Fiksefester er naturlig nok utsatt, men vi har også gjennomført noen i høst og tidlig i vår. Vi har utviklet egne smitteverntiltak i tillegg til de velkjente kravene fra myndighetene. Så lenge det var mulig, har vi gjennomført Fiksefest, og har totalt hatt fem fiksefester med fem ulike samarbeidspartnere i år. Her kan du se hvordan en Fiksefest så ut i 2020.

Laget ny nettside og visuell profil

Da det ble lockdown i mars, ble det meste satt på vent. Da fikk vi endelig tid til arbeidet med å lage ny struktur på nettsidene og nytt innhold. Med oss på laget fikk vi OK kontor, og Jonas Bødtker laget våre nye, flotte illustrasjoner. Følg oss gjerne på sosiale medier: Instagram, Facebook og LinkedIn.

Vokst og utviklet oss

Vi var så heldige å bli valgt ut til å delta på Impact Startup sitt akseleratorprogram i vår. Der ble vi inspirert av de dyktige forretningsutviklerne, men også de ni andre fantastiske sosiale entreprenørene som var med! Teamet har også vokst. Vi har gått fra å være én til å bli fire ansatte. Vi er nå Kaja, Anine, Edvard og Dré. Sammen er vi klare for et nytt og spennende år!