Fiksometer

Å reparere gjør en forskjell

Gjennom vårt fiksometer, utviklet av The Restart Project i London, regner vi ut hvor mange kilo elektronikk og CO2 vi har spart jorden.

På hver Fiksefest samler vi informasjon om hva og hvor mye vi fikser.

Antall deltakere (Participants) beskriver hvor mange mennesker som har tatt med seg en gjenstand på Fiksefest. Antallet mennesker som har vært innom Fiksefestene er nok – inkludert venner, barn og nysgjerrige – det dobbelte antallet. Det er derfor vi kaller det fest!

Vårt fiksometer er brukt av grupper over hele verden, men statistikken du ser her er basert på Fiksefester gjennomført i Oslo.

Ved å dokumentere og samle statistikk kan vi bidra til forskning og påvirke politikkutforming. På lik linje med resten av den internasjonale Restarters-bevegelsen krever vi at det nå kommer grønnere og mer etisk produsert elektronikk.

Det må bli enklere og billigere å reparere, og vi må gå bort fra et bruk-og-kast samfunn.