EU med plan for bedre elektronikk

May 8, 2020

Europas nye handlingsplan for sirkulærøkonomi ble lansert 11. mars 2020, og er et stort steg i riktig retning for at det blir lettere og billigere å reparere.

 

Sikrer “retten til reparasjon”

Restarters Norway er medlem i Right2Repair-bevegelsen, som jobber for at produkter designes for å vare, og at de skal kunne repareres når de er ødelagte. Right2Repair har lenge hatt en kampanje opp mot EUs politikere for å påvirke handlingsplanen i denne retningen. Dette har vi lykkes med!

 

Femårsplanen fra EU-kommisjonen presenterer hvordan vi kan gå fra bruk-og-kast modellen til mer bærekraftige produkter og tjenester. Planen vil også sikre retten til å reparere og fremhever at ting har for kort levetid og går i stykker for fort. Forbrukere vil da få tilstrekkelig informasjon om produktets varighet og livssyklus fra selskaper i en ny forbrukerlov. Et såkalt “European Dataspace for Smart Circular Applications” er en ny database under planlegging.

Offentlige innkjøpsordninger og momsregulering er eksempler som fremheves for å stimulere bruk av reparatørtjenester. Senere i vår kommer EU med et oppdatert økodesigndirektiv, som skal implementeres i Norge. Det er store forventninger til at direktivet stiller krav til at både små-elektronikk og hvitevarer skal designes for å vare lengre, og at de blir “reparerbare”.

 

– Dette er et stort skritt i riktig retning for at forbrukere kan få bedre elektronikk som varer lenger og som lar seg reparere. Det blir spennende å se hvordan de ulike tiltakene løses i praksis, sier Kaja Juul Skarbø, daglig leder i Restarters Norway.

 

Venter på norsk handlingsplan

Klima- og miljødepartementet har også varslet en egen handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den skal etter planen være på plass i løpet av 2020.

– I en tid med mye usikkerhet, er det en ting som likevel er sikkert: Vi trenger bedre og flere tiltak for å sikre et bærekraftig samfunn i fremtiden. Nå har EU kommet på banen, og Norge kan ikke være dårligere, mener Skarbø.

Undersøkelser fra Right2Repair viser at hele åtte av ti i Europa mener det burde være et krav om at produsenter burde lage og tilby reservedeler og gjøre det lettere å reparere. Over 20.000 har signert kampanjen fra bevegelsen om et slikt krav fra EU.

Les EU-planen her.