Årsrapporten vedtatt på årsmøte 25. mai

Jun 4, 2021

Hvordan skape engasjement og endring i en pandemi? Selv det ble få Fiksefester, har vi klart å vokse og øke kvaliteten på flere områder.

Året som har gått har vært krevende, men også spennende. Det er heldigvis mye som kan gjøres i en pandemi, og vi er stolte over alt vi har fått til! Årsrapporten ble godkjent på vårt digitale årsmøte for medlemmer i Restarters Norway. Les den her.

 

Høydepunkter i 2020

  • Deltakelse på Impact Startup sitt akseleratorprogram
  • Ny visuell profil og nettside
  • Organisasjonen er samlet under ett navn: Restarters Norway
  • Utarbeidelse av kommunikasjonsstrategi
  • Arrangert 5 smittefrie Fiksefester
  • Levert 15 politiske innspill
  • Idéutvikling av markedsplass for reparasjon
  • Deltatt på en rekke digitale arrangementer og holdt foredrag
  • Inngått nye samarbeid og rammeavtaler
  • Vi har vokst fra 1 til 3 ansatte