Årsrapporten vedtatt 13. juni

Jul 20, 2022

Hvordan fortsette å jobbe for en kultur for reparasjon under og etter en pandemi?

Året 2021 bydde på en rekke utfordringer og tvang oss blant annet til å endre jobbvaner og til å tenke annerledes. Når vi ser tilbake på året, er vi stolte over det vi har fått til og hva som nå skal komme!

Det var til stor glede at vi kunne be til fysisk årsmøte hvor styret, ansatte og samtlige av våre frivillige i Restarters Norway samlet seg. Årsrapporten ble godkjent mandag 13. juni over en rekke kaffekopper, noen diskusjoner og godt humør. Les den her.

 

Høydepunkter i 2021

  • Vi har jobbet med 43 forskjellige aktører
  • Flere politiske gjennomslag og styrket politisk arbeid
  • Hatt seks Fiksefester – på tross av vedvarende pandemi
  • Økt trafikk på sosiale medier
  • Vokst og utviklet oss
  • Fikse har blitt et selskap som snart står på egne bein
  • Utviklet flere nye konsepter for økt inntjening
  • Utvidelse til nye byer igangsatt
  • Innvilget ny støtte fra Sparebankstiftelsen